Obserwacje pogody człowiek prowadził już w czasach prehistorycznych. Wówczas jednak nie miano do dyspozycji urządzeń pomiarowych. Dzisiaj wiadomości o klimacie i pogodzie dostarcza nam meteorologia. Na stacjach meteorologicznych wykorzystywane są bardzo różne urządzenia pomiarowe.

Konstrukcja większości z nich jest bardzo prosta, co nie oznacza, że pomiary są nieprecyzyjne. Jakie urządzenia pomiarowe najczęściej służą do pomiarów meteorologicznych?

Do czego służą deszczomierze?

Urządzenia te występują także pod nazwą pluwiometrów. Służą do pomiaru ilości opadów atmosferycznych:

– deszczu;
– mżawki;
– gradu;
– śniegu.

Do najczęściej wykorzystywanych deszczomierzy należą deszczomierze Hellmanna. Wśród deszczomierzy można wyróżnić kilka typów. Są to deszczomierze:

– standardowe;
– akustyczne;
– optyczne;
– korytkowe.

Deszczomierze uznawane są za najstarsze urządzenia pomiarowe wykorzystywane w meteorologii

Znane były już w czasach starożytnych. Pomiary ilości opadów atmosferycznych mogą być wykonywane również w sposób automatyczny. W tym przypadku korzysta się z pluwiografów. Rejestrują one nie tylko ilość opadów, ale także ich natężenie i czas trwania. Najbardziej prosty deszczomierz Hellmanna zbudowany jest z ostrokrawędziowego naczynia, w którym zbiera się woda opadowa. Jest ona następnie przelewana do menzurki w celu zmierzenia jej objętości. Pomiary te na stacjach meteorologicznych wykonuje się nie mniej niż raz w ciągu doby. Kiedy dokonuje się pomiarów opadów śniegu, wcześniej się go topi, a dopiero stopioną wodę przelewa się do menzurki. Bardzo prosty deszczomierz każdy, kto chce prowadzić obserwacje meteorologiczne może wykonać samodzielnie na przykład z metalowej puszki. Jej średnica powinna wynosić 16 centymetrów. Puszkę trzeba zamocować na słupku. Całą konstrukcję umieszczamy tak, aby puszka znalazła się ona na wysokości 1 metra na powierzchnią gruntu.

Oprócz deszczomierzy na stacjach meteorologicznych wykorzystywane są także termometry, barometry, wiatromierze czyli anemometry, wiatrowskazy: https://www.test-therm.pl/katalog-produktow/meteorologia

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Znajdź nas na facebooku