Mushkin

Fundusze inwestycyjne i co to jest?

Ktoś tutaj interesuje się na przykład inwestycjami?

A może dopiero chcecie się zająć i zależy wam na poszerzeniu swojej wiedzy? Zgadzam się, że z pewnością jest to bardzo ciekawe i wciągające! A przy tym jakie przydatne!

Zwłaszcza dla osób, które akurat kolokwialnie mówiąc, siedzą w tej branży i chcą być w miarę możliwości na bieżąco z tym co się dzieje aktualnie na rynku. Można więc śmiało powiedzieć, iż pewnego rodzaju ciekawostką jest organizacja, która nazywa się towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w skrócie po prostu można mówić i pisać TFI.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest organem, który zarządza funduszami inwestycyjnymi, a przede wszystkim reprezentuje go oficjalnie, czyli na przykład podczas różnych kontaktów z osobami i firmami trzecimi. Należy przy tym oczywiście pamiętać, że na przykład tylko podmioty, które mają zdolność funkcjonowania na podstawie określonej ustawy, mogą posługiwać się w sposób legalny nazwą towarzystwo funduszy inwestycyjnych czy też jak już mówiłam, jego skrótu czyli wspominanego wyżej TFI. W Polsce takie fundusze nie są całkowitą nowością. Pierwsza tego typu organizacja powstała już wiele lat temu, w 1992 roku. Był to zdecydowanie pierwszy taki projekt i to w dodatku w całości sfinansowany przez amerykańską firmę. Łatwo więc z pewnością zauważyć, że był to taki projekt dość przełomowy dla polskiej gospodarki i rozwoju.

Może tym czasem jeszcze garść informacji o TIF?

Na przykład ciekawe na pewno jest to, że posiadają one odrębną osobowość prawną. Rzadko spotykane wśród funduszy inwestycyjnych.

A czy wiecie ile to obowiązków?

Takie towarzystwo to nie tylko sama ogromna odpowiedzialność, ale i prawdziwy ogrom pracy. Na przykład towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest odpowiedzialne za całą zdolność finansową firmy. Muszą więc kontrolować oni na przykład wpłaty na fundusz, wypłaty i podejmować decyzję o ruchach na rynku. To bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga analitycznego i strategicznego punktu widzenia. Takie osoby mogą się tym tylko zajmować.

Podobne wpisy:

Leave a Comment